Bygning

Drammensbiblioteket, møterom for lag og foreninger

OBS! Møterommet er ikke booket før du får en bekreftelse fra oss. 

Praktisk informasjon:

 • Alle møter skal ha navn på lag/forening/organisasjon. Det skal være minst en ansvarlig person som det er mulig å kontakte på e-post og mobiltelefon. Kontaktperson skal være over 15 år. Deltakere kan være under 15 år så lenge de er tilsluttet det aktuelle laget, foreningen eller ideelle organisasjon og så lenge møtet er avsluttet innen bibliotekets ordinære åpningstid (altså ikke meråpenttid).
 • Alle søknader skal bookes i kommunens bookingsystem Aktiv kommune. En saksbehandlingstid på 1-2 virkedager (altså ikke lørdag/søndag) må påberegnes. Møterommet er ikke å anse som booket før man mottar svar på søknad fra saksbehandler.
 • Møterommet er tilgjengelig i hele bibliotekets åpningstid, samt i meråpent tid, normalt mellom kl 7.00 og kl 23.00.
 • Ved bruk utenom bibliotekets ordinære åpningstid, meråpent tid, skal samtlige deltakere ha gyldig meråpenttilgang. Det vil si at samtlige møtedeltakere er registrert med lånekort og har undertegnet personlig kontrakt om meråpenttilgang. Dette gjøres i bibliotekets 1. etasje i ordinær åpningstid. For mer informasjon om meråpent og betingelser, se bibliotekets nettsider.
 • Nøkkelkort til møterommet hentes hos Papirbreddens skranke i 1. etasje før møtet starter. Merk at Papirbredden har andre åpningstider enn biblioteket. Åpningstidene finner man her: http://papirbredden.no/apningstider-og-kontaktinfo/
 • Teknisk utstyr i rommet er for tiden: TV-skjerm, flippover, HDMI-kabel for tilkobling fra PC, Wifi er tilgjengelig (DKGJEST).
 • Maks kapasitet for et godt møte er ca 15 personer. 
 • Ved møtets slutt puttes nøkkelkort i grønn postkasse som man finner godt synlig på møterommet.
 • Spørsmål vedrørende regler og booking kan sendes på e-post til drammen.bibliotek@drammen.kommune.no

Våre åpningstider er dynamiske. Se drammensbiblioteket.no for oppdaterte åpningstider.

Biblioteket har også meråpenttilgang hver dag mellom kl 7.00 og 23.00. Dette krever en personlig tilgang for å oppholde seg i lokalene utenom vanlig åpningstid. Se Drammensbiblioteket.no for mer informasjon. Meråpent bibliotek.


Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: drammen.bibliotek@drammen.kommune.no
Telefon: 320 45 400

- Melding til saksbehandler for anlegget

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
 • Opptatt
 • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv