Bygning

Søgne skole- og idrettssenter

Om Søgne skole- og idrettssenter

 

Velkommen til Søgne skole- og idrettssenter!

Søgne skole- og idrettssenter åpnet dørene i januar 2023, og ligger sentralt plassert på Tangvall i Kristiansand kommune. Byggene er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune og Agder Fylkeskommune.

Skolesenteret huser blant annet Tangvall skole, Søgne videregående skole, kulturskolen, fritidsklubben og Søgne skolekorps. De innvendige fellesarealene i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium. I skoletiden er det Tangvall skole og Søgne videregående skole som disponerer fellesarealene og fordeler bruken av dem seg imellom. Utenfor skoletid benyttes arealene av flere ulike brukere, og noen av disse arealene gjøres nå også tilgjengelig for lag og foreninger. Bruk av Søgne skole- og idrettssenter er vederlagsfritt for lag og foreninger. Booking skjer via denne siden.

I umiddelbar nærhet til skolesenteret finner vi Tangvallhallen, et topp moderne idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer. Flere av lokalene i Tangvallhallen er også tilgjengelige for booking utenfor skoletid. For å booke tid i hallen, kan du rette henvendelse via denne siden: https://www.bookup.no/utleie/Index/3335 .

Det er gode bussforbindelser til Tangvall fra Kristiansand, Søgne og Songdalen. Turen fra Kristiansand sentrum tar kun 15 minutter. Søgne skole- og idrettssenter ligger i umiddelbar nærhet til holdeplassen på Tangvall. Det er også svært mange parkeringsplasser i nærheten. I tillegg til et stort antall offentlige parkeringsplasser, finnes det parkeringskjellere under både Tangvallhallen og kjøpesenteret Tangvall Arena. 

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv