Informasjon om kommunale bygg, slik som skular, idrettsanlegg, gymsalar, uteområde og utstyr som er til utlån/utleige i Øygarden kommune.


Idrettsanlegg og kulturbygg i Øygarden kommune er open for bruk etter gjeldane reglar for Covid-19 til ei kvar tid i kommunen. Men kan kun etter tilråding fra FHI og Øygarden kommune.


Ein del private anlegg, forsamlingshus o.l ligg og i portalen, med kontaktinformasjon til eigarar av bygga.  Du kan ikkje booka desse lokala gjennom denne portalen, men kontakt eigar av bygga.

Det er IKKJE opna for offentleg bading i nokon symjehall i Øygarden kommune. 


Velg kategorier

Søkeresultat ()

Søkeresultat ()

>

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
Se flere
Søknadskorg