Bygning

Sotra Arena

Sotra Arena er storhallen til Øygarden kommune.

Sotra Arena er heileigd av Øygarden kommune.

Arenaen er ein kommunal fleirbrukshall for idrett og kulturføremål. Hallen ligg på Straume, i Straume Idrettspark..

Hallen inneheld

3 handballflater
6 volleyballbaner
12 badmintonbaner
2 basketballbaner
Turnutstyr og feste til turnnapparater


1 rom for styrketrenings til restitusjonstrening.
1 rom for aktivitetssal/dansesal

Garderobefasilitetar
Kafeteria
Kiosk under arrangement
2 møterom med plasser fra 20-70 personer

Totalt er hallen på 9.200 kvm.
Det er lagt stor vekt på praktiske løysingar for både idrett, kultur, messer og andre arrangement.
Arena-løysninga har sitjeplass til 3100 personar i tillegg til 1100 ståplasser.Den tredje speleflata ligg for seg sjølv, og har lågare takhøgde enn arena-baner.Sotra Arena har og fleire møterom som kan bookast gjennom denne portalen.

Rutinar for utleige:
Utleiga føl skuleruta, og det er såleis ikkje høve til å leige anlegga i skuleferiane. Det kan gjerast avtale om unntak frå denne regelen ved spesielle høve.
Leigetakar må sjølv følgja med når hallane er stengde.

Ved større arrangement eller overnatting skal skjema sendast Øygarden Brann og redning
http://www.oybr.no/tenester/melding-om-arrangement-overnatting/

Ved spm om utlån skal all kontakt gå til kulturavdelinga på 55160000 eller ivar.einarsen@oygarden.kommune.no, 95439430.


Hallen sine opningstider:

Mandag - Fredag   0800-2230
Laurdag - søndag    0800-2200


Heimeside: https://www.oygarden.kommune.no/
E-Post: svein.solsvik@oygarden.kommune.no
Telefon: 95287983 Driftsleiar Svein Solsvik

Til leige

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleigd
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg