Bygning

Øygarden Innbyggartorg og bibliotek

Øygarden Innbyggartorg og bibliotek ligg på Sartor storsenter. Du finn oss i 3. og 4. etg. 

På biblioteket kan du låna bøker, tidsskrift, lydbøker, film, musikk m.m.

Du finn aviser og du får tak i kommunal og statlig informasjon.

Du kan nytta leseplassar og møterom.

Vi har mange pc-ar til utlån og gratis trådlaust nett.

Biblioteket har mange arrangement, både på dag- og kveldstid.

Straume bibliotek har ei egen pedagogisk avdeling. Pedagogisk avdeling finn du innerst i biblioteket. Det er stadig trong for god og oppdatert skulefagleg kompetanse - like vesentleg er innsikt i og kunnskap om jva som fører til læring. På pedagogisk avdeling finn du inspirasjon og ideer som kan vere til nytte i ditt daglege arbeid med born i skule eller barnehage.

Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter

  • Måndag: 10.00 – 16.00
  • Tysdag: 10.00 – 16.00
  • Onsdag: 10.00 –16.00
  • Torsdag: 12.00 – 19.00
  • Fredag: 10.00 – 16.00
  • Laurdag: 10.00 – 15.00

Heimeside: Link til heimeside
E-Post: bibliotek@oygarden.kommune.no
Telefon: 55096910

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleigd
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg