Bygning

Øygarden Innbyggartorg og bibliotek

Øygarden Innbyggartorg og bibliotek ligg på Sartor storsenter. Du finn det i 3. etasje på senteret.

Øygarden Innbyggertorg og bibliotek har 2 møterom som kan lånast gratis av ideelle organisasjoner, grupper, lag og foreiningar. Det må minimum være ein gruppe på tre for å kunne nytte møteromma. 

Bedriftar kan ikkje booke romma. Møteromma er tilgjengeleg i heile bibliotekets åpningstid og dei er gratis å nytta.
Romma er kun beregna for møtevirksomhet.

Alle møter skal ha navn på lag/forening/organisasjon. Det skal være minst en ansvarlig person som det er mulig å kontakte på e-post og mobiltelefon. Kontaktperson skal være over 16 år. Deltakere kan være under 16 år så lenge de er tilsluttet det aktuelle laget, foreningen eller ideelle organisasjon og så lenge møtet er avsluttet innen bibliotekets ordinære åpningstid .

En sakshandsamingstid på 1-2 virkedager (ikkje laurdag/søndag) må påberegnes.

Møteromma er tilgjengeleg i heile bibliotekets kontortid/opningstid, normalt mellom kl  0830 til kl 1600/1900 .
Booking kan gjerast inntil 4 uker fram i tid
Rom som ikkje blir nytta innan 30 min kan lånast av andre. 

Ved lån på kveldstid, kun av lag og organisasjoner  må det godkjennes av sakshandsamar først. Kun fram til kl 21:00 (kvardagar) 

Møterommet er ikkje å anse som booket før man mottar svar på godkjent søknad.

Teknisk utstyr er stor TV-skjerm, HDMI-kabel for tilkobling fra PC, Wifi er tilgjengelig (øygarden kommune gjest)
Møterommet skal ryddes av låntaker etter bruk. Søppel ,flasker,pizzaesker etc må tas med.

Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter

  • Måndag: 10.00 – 16.00
  • Tysdag: 10.00 – 16.00
  • Onsdag: 10.00 –16.00
  • Torsdag: 12.00 – 19.00
  • Fredag: 10.00 – 16.00
  • Laurdag: 10.00 – 15.00

Heimeside: Link til heimeside
E-Post: bibliotek@oygarden.kommune.no
Telefon: 55096910

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg