Bygning

Toftøy skule

Toftøy skule ligg på Toftøy nord i Øygarden kommune. Skulen er ein fulldelt barneskule fordelt på 1.-7.klasse. 

Rutinar for utleige: 
Følgjer skuleruta for Øygarden kommune.Leigetakar må sjølv følgja med på skuleruta når skulen/gymsalen er stengd.

Foajeen kan leigast til konfirmasjonar, barnedåp og markeringar av andre store dagar.

Gymsalen kan lånast til bursdagsselskap for born tilhøyrande Toftøy krins.

Gymsalen vert leigt ut til organiserte lag og organisasjonar. 

Baller og anna utsyr lånast ikkje ut. Dette må ein evt. ta med sjølve.

Nøklar må hentast i skulen sine opningtider mandag til fredag. 

Onsdag ettermiddag er gymsalen tilgjengeleg for aktivitetar i skulen sin regi eller for elevarrangement, bursdagar ol. for elevar som går ved skulen.

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. 

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg