Bygning

Austråtthallen

Austråtthallen har:

  • 3 sett med garderober
  • møterom
  • kiosk hvor salgsrettigheter er gitt Austrått idrettslag
  • balkong med kapasitet for 100 personer 
  • totalkapasitet ca. 800 personer
  • kombielastisk sportsgulv med størrelse 22 x 44 m og takhøyde på 7 meter

Hallen er tilpasset for konkurransevirksomhet i volleyball, håndball og basketball, samt treningsbaner for badminton (6 stk), basketball (2 stk) og volleyball (4 stk).

Austråtthallen kan deles inn i 4 saler. Skal hele hallen benyttes må alle 4 salene bookes samtidig.

Ordinær åpningstid i idrettshallene i Sandnes kommune er:

Mandag – fredag   08:00 – 23:00

Lørdager                10:00 – 17:00

Søndager                11:00 – 18:00

Sandnes kommune bemanner idrettshallene i.h.t arrangementsplan og fastsatte terminlister. Idrettshallene åpnes 30 min. før arrangementsstart og låses 30 min. etter arrangmentsslutt.

Bruk av idrettshallene utenom ordinær åpningstid faktureres etter kommunens betalingsreglement.

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleid
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv