Bygning

Judaberg Innbyggartorg

Lån og leige av lokaler og drop-in arbeidsplassar 

Innbyggartorget tilbyr lokaler til aktivitetar som bidrag til engasjement og utvikling i lokalsamfunnet, og som gjev innbyggarane tilgong til kommunale tilbud og tenester.  

Me lånar ut lokaler til opne og lukka arrangementer, møter, kurs og seminarer 

  • Både offentlige virksomheter, politiske partier, lag og organisasjoner, firmaer og andre kan låne lokalene 

  • Lån av lokaler er et tilbud til hele kommunen 

  • Det er kostnadsfritt å låne lokaler 

  • Ved inntektsgivende arrangementer kan lokalene leies. Dette gjelder arrangementer med inngangsbetaling eller deltakeravgift, samt arrangementer med salgsformål. Se retningslinjene for informasjon om priser. 

  • Det er ikke mulig å låne eller leie lokaler til private selskaper som fødselsdager, konfirmasjon, bryllup, klassefesterfirmafester og lignende. 

Du kan også låne en drop-in arbeidsplass i vårt kontorfellesskap. Drop-in arbeidsplasser er tilgjengelig for studenter, gründere, selvstendig næringsdrivere, politikere og offentlig ansatte.   

Bestillinger av møterom er begrenset til inntil en arbeidsdag (maks 10 timer). Det er mulig å bestillmøterom inntil fire ganger i løpet av en seks ukers periode.  

Arbeidsplasser kan lånes i inntil to uker sammenhengende eller inntil 20 dager over en tre måneders periode. Det er også mulig å droppe innom og låne en arbeidsplass på dagen dersom det er tilgjengelige plasser. 

Den som låner eller leier lokalene må være 18 år eller eldre.  

Ta kontakt med innbyggertorgkoordinator oddvar.vignes@stavanger.kommune.no eller på tlf. 477 80 215 dersom du ønsker å låne eller leie lokaler til større arrangementer, eller ønsker å inngå en avtale om regelmessig tilgang til lokaler. 

Om lokalene 

Lokalene er universelt utforma, har gratis nett-tilgang og er godt utstyrt med bl.a. digitale verktøy for møter og materiell for kreative arbeidsprosessar. 

På innbyggartorget finn du og hyggelege sosiale sonar, kafé, arbeidsfellesskap og arenaer for involvering og samhandling. 

Sosiale sonar, kafè og møtemat på staden 

På innbyggartorget er alt tilrettelagt for å kombinere ei god arbeidsøkt med eit godt måltid og hyggelig sosialt samvær. Her finn du fleire sosiale soner og ein populær kafè og cateringtilbud som drives av bygdakokken.no For bestilling av møtemat, følg lenkja.

Møterom og Drop-in arbeidsstader: Måndag - fredag kl. 8 – 22. (møtet må være avslutta og lokalene ferdig rydda til kl. 22)

Kafèen på torget: tysdag - onsdag - fredag kl. 11.00 – 16.00, torsdag 11.00 - 16.00, sundagsopent kvar fyrste og siste sundag i måneden kl. 14.00 - 18.00

Innbyggertorget er bemanna: måndag - fredag kl. 08.30 – 15.00

Hjemmeside: Link til hjemmeside

- Melding til saksbehandler for anlegget

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv