Stavanger standplass

Stavanger sentrum,
Område/bydel:Tasta

Utleieressurser

Beskrivelse

Standsplasser i sentrum: Laugmannsgata, Nygata/Klubbgata, Hverdagsscenen på Torget og plassen foran Kongsgård.

Priser for kommersielle stands:

Per dag kr 500 og per uke (fire dager) kr 2000

Regler for standplasser i sentrum: Laugmannsgata, Nygata/Klubbgata, Hverdagsscenen på Torget og plassen foran Kongsgård

- For valgkamp annethvert år vil politiske partier prioriteres ved tildeling av plasser for en periode på 1 måned før valget.

- Dersom de ikke blir benyttet til valgkamp kan de benyttes som vanlig.

- En standsplass kan reserveres for inntil 4 dager av gangen av følgende aktører eller tilsvarende:

- kommersielle aktører for salg og markedsføring av tjenester, forbruksvarer og  medlemskap

- ideelle- og veldedige organisasjoner

- politiske partier (med unntak av valgkamp da følger egne prosedyrer)

- Samme organisasjon kan kun benytte 1 standplass om gangen.

- Aktivitetene på stands- og salgsplassene skal skje innenfor tildelt plass. Beachflagg og annen møblering skal være innenfor tildelt plass.

- Oppsøkende salg og henvendelser er ikke tillatt. Publikum skal kunne ferdes fritt.

- Det skal fremkomme tydelig hvem man representerer.

- Telt skal forskriftsmessig sikres slik at de ikke forårsaker skade på mennesker eller materielle skader. 


Kontaktinformasjon

Telefon:
E-Post: