Bygning

Sandnes sykkel- og aktivitetsgård

Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård.

Trafikal øvingsbane med andresse Dyre Vaas vei 61, like ved tidligere Ationball, Sandnes kommune. Sykler du selv, så er det bare å trø direkte til øvingsbanen. Ønsker du å låne sykkel, så er start og mål ved Varatun Gård (Varatunhagen 51) hvor syklene står parkert, maks 5 minutt å trø bort til sykkelgården. Du finner også Varatun Bikepark og Sandnes Disc Golf Klubb i samme området.

Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård er et trafikalt anlegg hvor barna kan øve seg i trafikken på et trygt sted. Banen har veger med riktig oppmerking, gangfelt, ulike skilt, rundkjøring, kryss og lyssignal som er viktig at barna får øvd seg på for å bli bedre og tryggere trafikantanter. Det er totalt 7 poster på banen som skal gjennomgås. Disse skiltpostene er hengt opp på stolper merket med rød maling. Så raskt du har fått booket deg inn i systemet, så vil du automatisk få tilsendt en mail med all nødvednig info om opplegget.

NB! Vår 2024 så er det kun 5. klassinger hvor lærer gjennomfører lærerkurs i mars som vil få gratis buss til sykkelgården.

Grupper som kan bestille plass (minst en voksen person må alltid følge gruppen):

1.Skoleklasser

2.Lag og foreninger

3.Familier

Maks antall 30 elever pr gruppe. (2 timer)

NB! Husk å bestille buss selv for transport til og fra Varatun Gård. Ring ABC Buss og snakk med Gulbrand (Mob: 906 28 837). ABC buss har mer enn 10 års erfaring med å busse klasser til Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård. Tilhører skolen en kommune som ikke grenser til Sandnes kommune, så kan det være lurt å bruke lokalt buss- selskap.

For de som ikke kan benytte seg av ABC buss, så må de ta kontakt med Francis Hess (hess@tryggtrafikk.no) for å få riktig fakturaadresse som busselskapet må benytte ved fakturering

 Bestilling av buss for 5. klassinger. Ring ABC Buss Mob: 90628837/  e-mail: abcbuss@buss.no

 

Dagtider forbehold skoleklasser mandag til fredag:

 09:00-11:00 / 11:00 – 13:00


Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv