Din portal til leige av kommunale bygg og anlegg i Alver kommune.
Søknader har inntil 8 virkedagers handsamingstid.

            

                

Her kan du:
  • Leige idrettsanlegg, baner, lokale, uteområde av Alver kommune
  • Finne treningstid og arrangementer!find available resources
!reset filter
Upcoming events
!view all events
Search results
!town part
Facilities
Activities (2018)
Utstyr
Kapasitet
!reset filters
!to application site
!show more results
Application basket