Bygning

Olsvik idrettshall

Idrettshall med en spillflate.
Håndball, basket, volleyball og diverse andre aktiviteter.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Telefon: 55931080

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv