Bygning

Giskehallen svømmehall

Svømmehallen er stengt grunnet rehabilitering

Svømmehallen er stengt grunnet rehabilitering

Styrkerommet er kun tilgjengelig for organisert trening mens svømmehallen er under rehabilitering.

For rent

Activities (2018):
Facilities:
  • Leased
  • Available
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Allocation
Booking (2018)
Event
Application basket