Bygning

Giskehallen svømmehall

Svømmehallen er stengt grunnet rehabilitering

Svømmehallen er stengt grunnet rehabilitering

Styrkerommet er kun tilgjengelig for organisert trening mens svømmehallen er under rehabilitering.

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv