Bygning

Giskehallen svømmehall

https://www.sandnes.kommune.no/sti/idrett-park-og-friluftsliv/svommehaller/giske-svommehall/

https://www.sandnes.kommune.no/sti/idrett-park-og-friluftsliv/svommehaller/giske-svommehall/

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv